How to install engagers 


 

1. KROK

Vykonáme depuráciu zubov. Je dôležité zabezpečiť suché pracovné pole,  pacientovi vložíme do úst rozvierač, aplikujeme buničinové štvorčeky a vysušíme povrch zubov vzduchom . 

Odoo • Text and Image

2. KROK

Na miesto attachmentov aplikujeme leptací etching gél.  Po uplynutí doby pôsobenia gél opláchneme prúdom vody. Čas pôsobenia leptacieho gélu je daný výrobcom. Zuby osušíme. 

Odoo • Text and Image

3. KROK

V mieste attachmentov aplikujeme samoleptací bond. 

Odoo • Text and Image Odoo • Text and Image

4. KROK

Do fólie aplikujeme kompozitný materiál. Nadbytok kompozitného materiálu odstránime hladítkom.  

Odoo • Text and Image Odoo • Text and Image

5. KROK

Takto pripravenú fóliu nasadíme na zuby. Dotlačíme v miestach attachmentov. 

Odoo • Text and Image

6. KROK

Fóliu v mieste attachmentov osvietíme polymerizačnou lampu. Po dostatočnom osvietení fóliu odstránime zo zubov.

Odoo • Text and Image Odoo • Text and Image

7. KROK

Na odstránenie nadbytku kompozitného materiálu attachmentov použijeme scaler prípadne tvrdokovoú frézku.

Odoo • Text and Image