Maloklúzia

Výhody korekcie maloklúzií

 


 

Korekcia maloklúzie má množstvo výhod. Zostavili sme pre Vás prehľad výhod na každý druh korekcie maloklúzie. 

Napríklad, pacient s medzerovitým chrupom – jeho náprava prinesie 8 rôznych úžitkov pre neho a jeho zdravie. Medzi ďalšie výhody patrí zvýšenie sebavedomia, sociálne výhody,   peniaze ušetrené z menšieho počtu zubných opráv ale aj príjemné starnutie.

Túto tabuľku úžitkov a prínosov používajte vo Vašej praxi pri komunikácii s pacientom, ktorý ide na zákrok, dentálnu hygienu, preventívnu prehliadku. Vytlačte ju, zalaminujte a dajte na pracovisku  lekárovi, dentálnej hygieničke, sestrám, asistentkám. Toto je príležitosť na vzdelávanie pacienta a zvyšovanie povedomia o jeho zodpovednosti za vlastné zdravie.