INCIZIÁLNE MEDZERY

Vyrovnávače nesedia / Inciziálne medzery  


Inciziálna medzera (veľká alebo malá) je, keď existuje medzera medzi reznou hranou zuba a vyrovnávačom. Inciziálne medzery sú zvyčajne prvým znakom toho, že sa prípad dostal mimo plánovaných pohybov.


Pamätajte na zásady bezpečnosti:

 • Pacient nie je disciplinovaný,  nedodržal odporúčaný plán nosenia minimálne 22 hodín denne.

 • Pacient nejde podľa časového plánu a rozvrhu, tzn. neuplynul dostatok času na adekvátny pohyb zubov.

 • K pohybu zubov nedošlo kvôli nedostatočnému  tlaku alebo nedostatočnému priestoru na pohyb   

    ·       Attachmenty nesedia s vyrovnávačomRiešenie

Vyskúšajte najprv tieto úkony:

 • Skontrolujte plán liečby a či pacient chodí na kontrolné návštevy. Ak nechodí, potom to môže znamenať, že pacient nenosí vyrovnávače podľa pokynov a patrí k tým, čo nespolupracujú.  Postupujte podľa pokynov, čo robiť, ak máte nespolupracujúceho pacienta.

 • Vyskúšajte vrátiť sa  späť o krok. Nosenie predchádzajúceho vyrovnávača ďalších pár dní, týždeň by mohlo pomôcť zubom dokončiť potrebné pohyby naplánované na tento krok. Ak ide o tento jav, predĺžte dobu nosenia setu vyrovnávačov, aby sa zuby mohli pohybovať tak, ako je treba.

 • Skontrolujte kontraindikácie pri liečbe priesvitnými vyrovnávačmi.

 • Skontrolujte či nemá krátke klinické korunky. Ak ich váš pacient má, postupujte podľa pokynov na vyriešenie tohto problému.


Pre malé 1-2mm inciziálne medzery – odporúčame urobiť.  


 • Nasaďte predchádzajúci vyrovnávač a presvedčte sa, či sedí dobre, mal by byť o čosi voľnejší. Ak predchádzajúci vyrovnávač úplne nesedí, nechajte ho nosiť ďalší týždeň.

 • Ak predchádzajúci vyrovnávač sedí dobre, nasaďte aktuálny, vložte pacientovi do úst   žuvacie valčeky a inštruujte ho nech hryzie do žuvacích valčekov niekoľko hodín denne. Až pokiaľ vyrovnávač nesadne dobre.

 • Skontrolujte pacienta o týždeň a presvedčte sa, či  medzera zanikla.

 • Ak medzera stále pretrváva, skontrolujte liečebný plán a pozrite si,  ktoré zuby sa v jednotlivých krokoch pohybujú. Niektoré preplnené oblúky obsahujú tesné kontakty, ktoré zabraňujú pohybu zubov. Vtedy je treba tesné kontakty uvoľniť pomocou ručného stripingu – pásikov. Návod Pritesné kontakty

 • Skontrolujte plán liečby, či neobsahuje plánované extrúzie. Ak k extrúzii nedôjde, môžu sa vytvoriť medzery medzi incíziami.  Vtedy je potrebné pomôcť k extrúzii pomocnými aparátmi. Návod ako na liečbu s pomocnými aparátmi

 • Ak nenastane plánovaná rotácia, vyrovnávač nad ňou nebude dobre sedieť a môže sa vytvoriť medzera medzi  incíziami. Vtedy je treba pomôcť rotácii postupom v Návode – ako na rotácie.

 • Ak sú tam attachmenty, ktoré nesedia správne vo vyrovnávačoch,  je treba napraviť tento nedostatok. Postup nájdete v návode Attachmenty – nesedia vo vyrovnávačoch. 


Pre 3-4mm inciziálne medzery – vyskytujú sa zriedkavo 


Skontrolujte predchádzajúci vyrovnávač a uistite sa, že bol úplne usadený a trochu voľnejší. Ak nie, nechajte pacienta nosiť predchádzajúci vyrovnávač ešte ďalší týždeň. 

Ak predchádzajúci vyrovnávač sedí  dobre, trochu je  voľnejší a nasledujúci vyrovnávač má inciziálnu medzeru 3-4 mm, skontrolujte pohyby v pláne liečby. Môže byť, že práve začína extrúzia alebo iný zložitý pohyb alebo oboje. Niekedy jeden alebo viac z týchto pohybov môže sťažiť správne sedenie vyrovnávača.
Tu sú možností:

 • V prípade plánovaných zložitých pohybov je treba pacienta poučiť, čo to znamená, a poslať ho domov s niekoľkými žuvacími valčekmi. Vyrovnávač by mal nakoniec dosadnúť, ak tieto zložité pohyby o niečo pokročia.

 • Alebo je treba urobiť úkony  popísané vyššie v prípade medzery 1-2 mm. Prejdite vyššie uvedenými krokmi 2 až 7. 

 • Ak ste vyskúšali všetko vyššie uvedené, presvedčili ste sa, že pacient dodržiava pokyny – je disciplinovaný a vyrovnávače stále nesedia dobre, je treba požiadať o revíziu prípadu. Odporúčame urobiť nové skeny alebo odtlačky (nezabudnite odstrániť attachmenty pred tým, ako budete robiť nové odtlačky) a poslať nám ich na myeezy. 


Fyziológia každého pacienta je iná a je to súčasť liečby, čo niekedy sťažuje predvídanie terapie.