NEDISCIPLINOVANÝ PACIENT

Nedisciplinovaný pacient – Tipy ako udržať disciplínu pacienta


Nedisciplinovaní pacienti sú takí, ktorí nedodržiavajú odporúčaný harmonogram nosenia (najmenej 22 hodín denne) alebo si skracujú interval nosenia jedného kroku. Disciplína je najbežnejším dôvodom, prečo počas liečby CA veci nejdú podľa plánu.

 

Z pozorovaní môžeme rozdeliť nedisciplinovaných pacientov na dva hlavné druhy:

 • zámerne nedisciplinovaný pacient

 • neúmyselne nedisciplinovaný pacient


Pri liečbe s CA môže byť zámerne nedisciplinovaný pacient menej častý. Ale rozlišovanie týchto dvoch typov vám pomôže ich lepšie pochopiť a napraviť spoluprácu.

Pacienti prichádzajú s mnohými dôvodmi, prečo nenosia svoje vyrovnávače 22 hodín denne.
Tu sú niektoré:

 • Nedostatok vzdelania o podstate liečby, dôležitosti a dôvodoch konkrétnych pokynov

 • Vyrovnávače vníma ako nepohodlné, trápne a zasahujú do jeho pracovných alebo životných podmienok

 • Pacient je zábudlivý,  po jedle nenasadí vyrovnávače

Porozumenie o aký konkrétny problém ide pre tohto pacienta vám môže pomôcť pri hľadaní realizovateľných riešení.

 

Tu sú niektoré nami odporúčané riešenia:


1 . Vzdelávajte

 • Vzdelávajte pacientov už pri prvej návšteve o dôležitosti nosenia  vyrovnávačov najmenej 22 hodín denne. Prejdite s pacientom osteoklastickú a osteoblastickú aktivitu – v návode.

 • Pri prvej návšteve detailne preberte Informovaný súhlas, aby vedeli, čo sa od nich očakáva, ak chcú dosiahnuť optimálne výsledky pri liečbe. Dokumenty – Informovaný súhlas

 • Na začiatku liečby je disciplína vysoká, ale veľmi často už po pár týždňoch upadne. Preverujte pravidelne počas liečby disciplínu pacienta! Ak zistíte nedisciplinovanosť – okamžite ju riešte. Pripomeňte pacientovi, že 50% úspechu liečby je v jeho disciplíne,  a potreby nosenia 22hodín denne. Preškoľte ho.

 • Požiadajte  pacienta, aby vaše pokyny zopakoval, tak sa presvedčíte,  že boli správne pochopené.


2. Zapojte pacienta do každého kroku

 • Zapojenie pacienta od počiatočnej konzultácie, cez zhotovenie zdravotných záznamov, počas pravidelných kontrolných návštev až po fázu retainerov - s podrobnosťami o jednotlivých krokoch a časovým harmonogramom -  môže pomôcť pri získavaní spolupráce.

 • Stanovte ciele, ktorým pacienti rozumejú – použite plán liečby a vizualizáciu. Stanovte malé ciele počas liečby - napríklad dokončili sme uzatváranie medzery, teraz sme hotoví na polovicu, sme v záverečných krokoch a pod.

3. Komunikujte a povzbudzujte

 • Buďte úprimní, ak máte podozrenie na nedodržiavanie disciplíny a pripomínajte im to, bez toho aby ste ich karhali. Napríklad „Rád by som vás videl s krásnym úsmevom do.... čo poviete? Môžeme na tom spolupracovať, aby sa to stalo?“

 •  Povzbuďte a pochváľte pacientov,  ukážte im nadšenie počas liečby.

 • Povedzte im, že vám na nich záleží. Vypočujte si pacientov. Niekedy majú životné udalosti alebo situácie, kedy nosenie vyrovnávačov nemusí mať najvyššiu prioritu. Dajte im vedieť, že ste tu pre nich bez ohľadu na okolnosti, a pomôžete im dosiahnuť pekný úsmev.

 • Ukážte pacientovi, ako budú vyzerať jeho zuby, ak bude nosiť vyrovnávače správne.  Použite konečný obrázok vo vizualizácii,  aby ste ich znova inšpirovali dosiahnuť ich pôvodný cieľ.


4. Dokumentujte

 • Dokumentácia je dôležitá. Pri pacientoch, ktorí nie sú disciplinovaní,  je obzvlášť dôležité dokumentovať celú liečbu, pretože to možno budete neskôr potrebovať.

 • Hlavné udalosti na zdokumentovanie:

        o Zmeškané termíny

        o Pacient prichádza na schôdzku bez toho, aby mal vyrovnávače nasadené

   o Záhadne „čisté“ vyrovnávače -2 týždne nosenia sú viditeľné na vyrovnávačoch

   o Vyrovnávače sú stále tesné aj po 1,5 -2  týždňoch nosenia- mali by byť voľnejšie, ľahko sa vkladať a vyberať


5. Podľa potreby upravte liečbu

 • Predĺžte čas, ktorý musí pacient nosiť súčasné vyrovnávače o niekoľko dní až 1-2 týždne.  Zistí,  že čím usilovnejšie nosí vyrovnávače, tým menej času strávi na liečbu.

 • Skúste techniku vrátenia o 1 krok –Návod technika spätných krokov

 • Pripomeňte pacientovi, že vrátenie peňazí nie je možné. Prečo platiť za liečbu a nemať výsledok vlastným pričinením?


Tu je niekoľko spôsobov, ako zistiť, či váš pacient správne nosí vyrovnávače.

 • Pacient príde na kontrolu bez nasadeného vyrovnávača. Toto je pre Vás červená kontrolka! Ak pacient nemá nasadené vyrovnávače keď príde na sedenie, tak nemusí ich mať nasadené aj inokedy.

 • Vyrovnávač pevne sedí aj po 2 týždňoch nosenia alebo je stále ťažké ho nasadiť alebo vybrať. Po dvoch týždňoch nosenia by vyrovnávače mali byť voľnejšie a mali by byť ľahko odnímateľné.

 • Čistý vyrovnávač -nenosený vyrovnávač. Aj keď sú eezysmile vyrovnávače odolné voči zafarbeniu, mierne usadeniny sú známou opotrebenia – najmä po týždňoch nosenia.

 • Často zmeškané alebo preplánované návštevy. To môže byť znakom  nedodržiavania harmonogramu nosenia.

 • Priestor medzi zubami vytvorený IPR sa podľa očakávania nezatvára. Keď si skontrolujete liečebný plán a medzery medzi zubami sa nezmenšujú tak, ako by mali, váš pacient pravdepodobne nenosí vyrovnávače podľa pokynov.


Postupom liečby vyrovnávače postupne čoraz horšie sedia.  Ak sa toto deje, váš pacient nemusí nosiť svoje dlahy tak, ako je predpísané.

 


Zhrnutie:

edkukujte

motivujte

kontrolujte