NEDOSTATOČNÝ TLAK

Nedostatočný tlak


Vzniká vtedy, ak nie je dostatočný tlak na zub alebo zuby, aby sa dosiahol požadovaný pohyb potrebný na vyrovnanie jeho polohy. Pozri tiež nedostatočný priestor.


PRÍČINY

Pre väčšinu zubov platí, že sa budú pohybovať vďaka pôsobeniu mierneho a neustáleho tlaku.  Niektoré typy zubov, niektoré pohyby a niektoré ďalšie faktory sú však náchylnejšie na problémy ako iné. Ide najmä o:

 • Maxilárne laterály

 • Premoláre

 • Krátke klinické korunky

 • Moláre

 • Vek a zdravie zubov

 • Intrúzie

 • Extrúzie

 • Rotácie


RIEŠENIE

 • Attachmenty

 • Jamky

 • Overkorekcie

 • Extrúzia s podporou pomocného aparátu

 • Rotácia s podporou pomocného aparátu


Každé z týchto riešení môže zvýšiť tlak. Dôležité je vedieť kedy aplikovať každý z nich.Attachmenty sú zahrnuté v liečebnom pláne na základe vášho lekárskeho predpisu a / alebo odporúčania technika. Plán a načasovanie nasadenia attachmentov je možné upraviť podľa potrieb pacienta - dajte nám vedieť pri odosielaní prípadu alebo pri revízii.

 

Jamky sa robia v ordinácii pomocou špeciálnych klieští. Slúžia na to, aby zvýšili tlak na uľahčenie zložitých pohybov. Môžu sa tiež použiť na zvýšenie retencie vyrovnávača ak je to potrebné, napr. pri krátkych klinických korunkách.


Zámky a gumičky sa môžu použiť na podporu rotácií. Pozrite si našu techniku rotácie s pomocným aparátom.


Zámky a gumičky sa môžu použiť na podporu extrúzie. Pozrite si našu techniku extrúzie s pomocným aparátom

K overkorekcii dôjde, keď technik nastaví posledných pár vyrovnávačov o niečo väčším tlakom v požadovanom smere, aby sa zuby dostali do svojej konečnej polohy. O overkorekciu môžete požiadať vo formulári na odoslanie prípadu na začiatku liečby alebo pri revízii .


ZÁKLADNÉ RIEŠENIE

Tu sú niektoré techniky, ktoré môžu pomôcť pri nedostatočnom priestore aj pri nedostatočnom tlaku:


Backtracking

znamená dlhší interval  nosenia predchádzajúceho vyrovnávača, predtým, než sa dá nový krok. Takto sa zuby pohnú  želaným a plánovým smerom. Môžete to skombinovať s inými riešeniami, ako je pridanie jamiek, extrúzia s pomocnými aparátmi, IPR, všetko navrhnuté tak, aby vrátilo zuby späť do plánovaného pohybu bez nutnosti revízie.

Predlženie intervalu nosenia jedného setu vyrovnávačov môže pomôcť pacientom, u ktorých máte podozrenie, že nie sú disciplinovaní, alebo ich fyziológia spôsobuje, že zuby potrebujú viac času na dosiahnutie plánovaných pohybov. Najmä u starších pacientov je predĺženie intervalu nosenia fungujúcim postupom, ak sa zuby nehýbu podľa plánu. 

Zvýšenie disciplíny  u pacientov
je možné dosiahnuť stimulmi podľa toho, čo chcete ponúknuť. Tu sú niektoré stimuly používané lekármi:DôSLEDKY

Dôsledky toho, že nebudete monitorovať alebo riešiť nedostatočný priestor a / alebo nedostatočný tlak, môžu byť:

 • Problémy s pohybom, ktorý nejde podľa plánu

 • Vyrovnávače, ktoré nesedia správne

 • Revízie prípadov, ktoré predlžujú čas liečby

 • Očakávané výsledky neboli dosiahnuté

 • Nešťastní pacienti

 • Žiadosti o vrátenie peňazí

 • Frustrácia a stres (pre vás a vášho pacienta)

Dúfame, že vám tento článok pomôže pochopiť, ako sa môže liečba dostať mimo plánu,  ako tomu môžete zabrániť a ako dosiahnuť požadované výsledky liečby.