Scanning

Intraorálne skenovanie


Intraorálne skenery

Presné odtlačky zubov sú najdôležitejšou súčasťou predloženia prípadu. Dnes existuje  mnoho rôznych možností na snímanie odtlačkov zubov, od tradičných odtlačkov po rôzne druhy  intraorálnych skenerov, ktoré sú dnes na trhu.

Medzi výhody používania intraorálneho skenera patria:

  • Vyššia presnosť ako tradičné odtlačky

  • Menej chýb vedúcich k nutnosti opätovného snímaniu odtlačkov

  • Pohodlnejšie pre pacientov 

Uľahčuje odosielanie skenov do eezysmile, čo vedie k rýchlejšiemu postupu pri liečbe.


Skenery, ktoré akceptujeme:

  • eezysmile prijíma záznamy z väčšiny intraorálnych skenerov vo formáte STL súborov. Pokyny pre zasielanie skenov

Do portálu myeezy môžete nahrať naskenované súbory z ľubovoľného intraorálneho skenera, pokiaľ je súbor vo formáte STL. STL je otvorený priemyselný štandardný formát súborov, ktorý je možné exportovať najpoužívanejšími skenermi. Exportujte najprv svoje STL súbory zo skenera do Vášho počítača. Potom počas zadávania nového prípadu na myeezy nahrajte tieto súbory rovnako ako vaše fotografie do formulára a odošlite ich online.Tipy na skenovanie

  • Odporúčame, aby ste si svoje súbory STL vizuálne skontrolovali  predtým, než nám ich pošlete. Vhodnou aplikáciou na prezeranie STL je Netfabb Studio Basic, ktorý je k dispozícii zadarmo pre Windows, Mac a Linux.

  • Niektoré skenery poskytujú niekoľko výstupov, ale jediné súbory, ktoré potrebujeme sú horný a dolný oblúk. Skeny oblúkov uložte do dvoch samostatných súborov, s oblúkmi orientovanými v oklúzii.

  • Naskenujte obidva oblúky, aj keď plánujete korekciu alebo revíziu len jedného z nich. Tento pokyn sa týka aj keď robíte tradičné odtlačky.

  • Pri skenovaní vždy zachyťte 3 - 5 mm ďasna, aby ste predišli nepresnenému okraju vyrovnávačov.

  • Zachyťte čo najpresnejšie skeny zhryzu tak, že zachytíte toľko oklúzie, koľko váš skener umožňuje.