Ako posúdiť pacienta na liečbu priesvitnými vyrovnávačmi
Prvé a veľmi dôle žité kritérium, či pacient je dobrým kandidátom na liečbu priesvitnými vyrovnávačmi je jeho motivácia a disciplína dodržiavať pokyny — jeho Complianced. Ak máte podozrenie, že pacient nebude dodržiavať pokyny, nebude nosiť vyrovnávače 22 hodín denne, pravdepodobne nie je dobrým kandidátom a je takmer isté, že nebudú dosiahnuté požadované výsledky.

 

JEDNODUCHÉ PRÍPADY

Ak ste lekár s malými skúsenosťami, je dobré začať s jednoduchými korekciami za predpokladu, že pacient bude disciplinovaný – complianced:

 • malé medzery alebo malé preplnenie predných zubov

 • orto relapsy

 • liečba jedného oblúka s menšími cieľmi

 • malé medzery alebo malé preplnenie predných zubov

 • v rámci triedy I. 

 • liečba typu FAST alebo MID

MIERNE ZLOŽITÉ PRÍPADY

Ak ste sa už stretli s liečbou alebo máte nejaké skúsenosti s liečbou s priesvitnými vyrovnávačmi, tu je niekoľko príkladov miernych prípadov:

 • tredne veľké medzery a mierne preplnenie predných zubov

 • mierna až stredná korekcia predhryz a hlboký zhryz

 • pohyby od 5 do 5

 • v rámci triedy I.

 • mierne skrížený skus 

 • zlepšenie sklopených alebo rotovaných zubov

 • reklinácia proklinovaných zubov

 • vyžadujú sa iba mierne pohyby

 • liečba typu MID alebo FLEX


ZLOŽITEJŠIE PRÍPADY

Ak korekcia vyžaduje pohyby označované ako zložité, odporúčame viesť liečbu ak už máte skúsenosti s liečbou s priesvitnými vyrovnávačmi. Podobne ak nachádzate nasledujúce  podmienky, ktoré predikciu úspešnej liečby znižujú .

 • zuby s krátkymi klinickými korunkami

 • oblúky s viacerými chýbajúcimi zubami a pacienti s implantátmi alebo zubnou protézou

 • pacienti u ktoých druhé stoličky ešteš nie sú prerezané

 • pacienti so veľmi zlou ústnou hygiénou.

 • pacienti s aktívnym ochorením paradontu 

 • pacienti s ťažkým bruxizmom

 • nesúlad v stredových vzťahoch a centrickej oklúzii

 • pohyby označené ako ťažké alebo zložité
  - rotácie s veľkým uhlom anteriórnych zubov
  - rotácie molárov
  - veľký počet extrakcii
  - distalizácia a mezializácia posteriórnych zubov
  - hlboká spee krivka
  - veľké extrúzie
  - otvorený zhryz
  - narovnaie sklopených zadných zubov  

  V týchto prípadoch je potrebné vybrať liečbu FULL s neobmedzeným počtom vyrovnávačov 

Catchy Headline

Write one or two paragraphs describing your product, services or a specific feature.
To be successful your content needs to be useful to your readers.

Testimonials