Zložité prípady a kontraindikácie


Prípady, ktoré môžu byť ťažké alebo nemožné liečiť len pomocou priesvitných vyrovnávačov nastávajú za týchto podmienok: 

  • akýkoľvek typ, metóda alebo pohyb označený ako zložitý v komplexných a zložitých prípadoch

  • nezrovnalosti v centrickom vzťahu a v centrickej oklúzii

  • zuby s krátkymi klinickými korunkami

  • oblúky s viacerými chýbajúcimi zubami

  • pacienti, ktorých druhé stoličky ešte nie sú prerezané

  • pacienti s veľmi  zlou ústnou hygienou

  • pacienti s aktívnym ochorením parodontu

  • pacienti so zubnou protézou alebo implantátom

  • pacienti s ťažkým bruxizmom